Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Męczennicy koreańscy

Terminem tym określa się dokładnie stu trzech męczenników koreańskich. Jednocześnie wielokrotnie mówi się o nich również Andrzej Kim Tae-gon, Paweł Chong Ha-sang i towarzysze. Była to grupa męczenników, którzy zostali zaliczeni w ten poczet świętych katolickich w 1984 roku za sprawą Jana Pawła II. Na terenie Korei w dziewiętnastym wieku doszło do prześladowań katolików. Śmierć męczeńską poniosło wtedy trzech biskupów, stu kapłanów i około dziesięć tysięcy osób świeckich. Niektórzy z nich zostali już wyniesieni na ołtarze. Prawie osiemdziesiąt osób zostało beatyfikowanych przez papieża Piusa X w 1925 roku, a kolejnych dwadzieścia cztery osoby beatyfikował w 1968 roku Paweł VI. Z kolei sto trzy osoby zostały beatyfikowane w kolejnej turze przez polskiego papieża Jana Pawła II w Seulu podczas wizyty w Korei Południowej. Ich dniem został wyznaczony dwudziesty sierpnia. Dodatkowo wielu z nich posiada również swój osobny dzień upamiętniający, plus ów dzień wspólny, wyznaczony przez papieża.

Simon Berneux

Urodził się we Francji w 1814 roku, a zmarł w Koreai 1866 roku. Był biskupem, misjonarzem i męczennikiem. Pochodził z biednej rodziny. Już w wieku dziesięciu lat postanowił, że zostanie księdzem. Wstąpił do seminarium w Le Mans. Wyświęcono go na księdza w 1837 roku. Z kolei następnym krokiem jego było to, że wstąpił do Francuskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Chciał jechać do Korei, gdzie akurat w tym czasie trwały prześladowania. Pracował w Indochinach. Został tam schwytany i ciężko pobity, a następnie skazany na śmierć, jednakże ostatecznie został uwolniony. Potem udał się do Singapuru i Makau. Ostatecznie założył seminarium w Baeron, publikował katolickie książki w Korei, a w 1866 roku został aresztowany, torturowany i ścięty.

Pierre Maubant

Dokładnie nazywał się Pierre Philibert Maubant. Urodził się we Francji w 1803 roku, a zmarł w Korei w 1839 roku. Był księdzem katolickim, misjonarzem, męczennikiem. Należał do Francuskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Został wysłany do Chin, a potem do Korei. Był pierwszym francuskim misjonarzem w Korei. Według niego koniecznym było, aby księżmi byli też Koreańczycy przez co wytypował trzech młodzieńców tamtejszych na seminarzystów. Uczył ich, a potem wysłał do Makau. Po tym czasie aresztowano i torturowano wielu katolików, a po ujawnieniu się misjonarzy zostali oni ścięci w 1839 roku.

Antonie Daveluy

Urodził się w 1818 roku we Francji, a zmarł w 1866 roku w Korei. Był biskupem, misjonarzem, męczennikiem. Był też misjonarzem w Makau, potem udał się do Korei. Rozpoczął tam pracę w 1846 roku. Miał słabe zdrowie, a w tym klimacie jeszcze mu się ono pogorszyło. Napisał słownik koreańsko-francuski, który ostatecznie zaginął w 1866 roku podczas prześladowań. Publikował licznie katolickie książki, napisał biografie męczenników z Korei, zbierał materiały odnośnie historii Kościoła. Został aresztowany w marcu 1866 roku, przesłuchiwany, torturowany i skazany na śmierć w Galmaemot.

Louis Beaulieu

Urodził się w 1840 roku w Langom, a zmarł w 1866 roku w Korei. Był księdzem katolickim, misjonarzem i męczennikiem. Od dziecka wiedział, że będzie duchownym, ponieważ matka powierzyła do Matce Najświętszej. Został misjonarzem, który przez wiele lat pracował w Chinach po nauce w seminarium duchownym w Bordeaux i wstąpieniu do Francuskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Wyświęcony na księdza w 1864 roku. W tym samym roku wysłano go na misje. Trwające w Korei prześladowania wymagały ukrywania się w górskich wioskach. Ostatecznie wyjechał do Kwangju ze względu na swoją dobrą znajomość koreańskiego, ale przed dotarciem na miejsce został aresztowany i torturowany, a następnie ścięty.

Kim Che-jun

Właściwie nazywał się już po chrzcie Ignacy Kim Che-jun. Urodził się w 1796 roku, a zmarł w 1839 roku w Seulu. Był wnukiem Piusa Kim Chin-hu, męczennika z 1814 roku i ojcem Andrzeja Kim Tae-gon, który był pierwszym katolickim księdzem o pochodzeniu koreańskim. Jeden z jego zięciów powiadomił władze o tym, że teść jest katolikiem, przez co został on aresztowany. Był traktowany jak przestępca z powodu chrześcijańskiego wyznania i dlatego, że pozwolił swojemu synowi udać się do seminarium do Makau. Poddany został torturom i wyrzekł się wiary, ale nie został uwolniony, później odwołał wyrzeczenie wiary, został znowu poddany torturom, a na końcu ścięty.

Chong Ui-bae

Właściwie po chrzcie nazywał się Marek Chong Ui-bae. Urodził się w Korei w 1794 roku, a zmarł w Seulu w 1866 roku. Był męczennikiem, katechistą. Uczył języka chińskiego. Na początku uważał, że chrześcijaństwo jest zagrożeniem dla Korei, potem poruszyła go niewytłumaczalna radość męczenników, przez co zaczął studiować katolickie książki, co doprowadziło do jego nawrócenia. Uczył innych, odwiedzał chorych i przygotowywał ich na przyjęcie księdza. Przy kolejnych prześladowaniach został aresztowany, torturowany, nie wyrzekł się wiary, więc zostały ścięty.