Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Inne święta

Jak wiadomo kalendarz liturgiczny w kościele chrześcijańskim, a szczególnie katolickim jest bardzo rozbudowanym i znajdziemy tam szeroką masę świąt, szczególnie tych pomniejszych, poświęconych świętym, czy też ich wspomnienia i wiele, wiele innych. Nie będą posiadały one takie znaczenia jak największe święta w roku, większość z nich nie będzie nakazana, jednak duszpasterze zachęcają w tym czasie do liczniejszego udziału w eucharystii oraz w ofierze mszy świętej. Duża liczba pomniejszych świąt poświęcona będzie między innymi Najświętszej Maryi Pannie, tak jak zresztą przecież całe dwa miesiące w przeciągu roku kalendarzowego, a mianowicie miesiąc maj, kiedy ludzie gromadzą się na nabożeństwach ku czci matki boskiej oraz miesiąc październik, który także jest jej poświęconym i jest jednocześnie miesiącem różańca świętego. Większość tych pomniejszych świąt jest nawet nieznana przeciętnemu chrześcijaninowi, gdyż nie są one nagłaśniane i miejsce mają w przeciągu tygodnia i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

Matki Bożej Gromnicznej

Święto ofiarowania pańskiego, bardzo często podobnie nazywane jest także świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to jedno z chrześcijańskich świąt, które upamiętniać będzie ofiarowanie Jezusa w jerozolimskiej świątyni, z godnie z tradycją i prawem mojżeszowym. Dawniej nazywane było także oczyszczeniem NMP, był to bowiem czterdziesty dzień od narodzin Jezusa, czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej, obchodzone jest one dnia drugiego lutego. Święto to obchodzi się w kościele katolickim w dniu drugiego lutego, zarazem jest to dzień życia konsekrowanego, kościoły ewangelicki oraz prawosławne również obchodzić będą to święto w tym dniu, gdzie dodatkowo wspominane jest jeszcze bezpośrednio oczyszczenie Marii Panny. Kościół prawosławny na naszych terenach wykorzystuje jednak kalendarzy juliański, czyli stary styl, więc obecnie święto to według tego kalendarza wypadać będzie dnia piętnastego lutego według tego, który stosowany jest powszechnie, czyli zachodniego, zwanego też nowym stylem. Do głównych podstaw historycznych tejże uroczystości zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim opis samego wydarzenia, który zawiera się w Ewangelii świętego Łukasza, gdzie zgodnie z nakazami prawa, każdy z pierworodnych chłopców miał zostać w świątyni ofiarowany Bogu. Nie oznaczało to jednak jego poświęcenia na służbę kapłana, ale był to jeden z symbolicznych gestów oddania Bogu tego co było dla rodzica największą wartością.

Wszystkich Świętych

Jest to jedna z chrześcijańskich uroczystości, którą obchodzi się przeważnie pierwszego listopada i jest ona odprawiana przede wszystkim ku czci wszystkich znanych oraz tych niepoznanych przez nas świętych, którzy przebywają już w chwale zbawionych. W dniu tym przypominać będziemy przede wszystkim osoby, które nie tylko oficjalnie uznane są za święte i takimi ogłoszone, ale przede wszystkim każdego z ludzi, którego życie nacechowane było przejawami świętości. Jest to także święto wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące bezpośrednio do zbawienia i dostania się do nieba.

Duch Święty

Z duchem świętym wiązać będzie się jedno ze świąt, a mianowicie zesłanie ducha świętego, które według opisów w dziejach apostolskich było wydarzeniem w dzień pięćdziesiątnicy po święcie paschy, czyli czterdzieści osiem dni po Wielkiej Nocy. Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję oraz niewiasty zstąpił w tym momencie duch święty. Apostołowie zaczęli w tym momencie przemawiać w różnego rodzaju językach, a oprócz tego otrzymali różnego rodzaju dary duchowe. Zdarzenie to zapowiedział Jezus bezpośrednio przed tym zanim wstąpił do nieba. Zesłanie ducha świętego uważane jest obecnie za początek kościoła na ziemi. Bóg objawiony został w starym testamencie, jego syn osobiście głosił naukę na ziemi, a jego służba ukoronowana została przez zesłanie świętego ducha, którego obiecał i którego zesłał. Przy interpretowaniu Biblii, zesłanie ducha świętego, rozpoczęcie przemawiania przez apostołów różnymi językami, często zestawiane jest z pomieszaniem języków, które miało miejsce w momencie budowy wieży Babel. W chwili zesłania ludzkość zdołała symbolicznie przełamać wszystkie z barier i na nowo zjednoczyć się poprzez ducha świętego. Podobna myśl wyrażał między innymi sam święty Paweł, pisząc, że nie ma już greka, ani Żyda, wszyscy są natomiast jedną wspólnotą.

Królowej Polski

Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przypada na trzeciego maja, jest to święto charakterystyczne dla kościoła katolickiego w naszym kraju, gdzie w czasie tym obchodzona jest uroczystość liturgiczna. Sam kult Maryi jako NMP królowej polski charakterystyczny będzie tylko i wyłącznie dla polskiego kościoła. Kult ten posiadać będzie ogólny charakter, gdzie jednak sam tytuł NMP królowej polski posiadać będzie dla polskich wyznawców katolicyzmu wymiar co najmniej szczególny. Mówić będzie on o obecności NMP w historii naszego kraju, gdzie już Jan długosz nazywał ją panią świata oraz panią naszą. Sam tytuł natomiast sięgać będzie drugiej połowy wieku czternastego, kiedy to po raz pierwszy Matka Boska nazwana została królową polski oraz polaków. Święto to obchodzone jest co roku, zawsze dnia trzeciego maja i jest świętem ustawowo wolnym od wszelkiej pracy.

Popielec

Popielec jest świętem, który w przypadku kalendarzu chrześcijanina będzie pierwszym dniem trwającego czterdzieści dni wielkiego postu. Jest to okres pokuty, który przypadać będzie na kolejne czterdzieści dni właśnie, nie wliczając w to niedziel, które stanowią przecież pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Według obrzędów czysto katolickich w dniu tym kapłani przy wykorzystaniu popiołu czyni na czołach wiernych znak krzyża, w Polsce praktykowane jest po prostu także samo posypanie głowy popiołem, przy wypowiedzeniu charakterystycznych słów o powstaniu z prochu i ponownym obróceniu się w proch. W czasie tym obowiązywać będzie wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz dla starszych wiernych post ścisły, czyli ograniczona ilość posiłków do trzech.