Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie może nie jest najważniejszym świętem w kościele chrześcijańskim, gdyż plasuje się za Wielkanocą, jednak w dzisiejszej kulturze uważane jest za jedno z najpiękniejszych i najbardziej nastrojowych, a jednocześnie rodzinnych. Jest to święto stałe, przypadające na dwudziestego piątego grudnia każdego roku, kiedy wierni czczą pamiątkę narodzin Jezusa. W dzisiejszym świecie jest ono obchodzone także przez osoby niewierzące, gdzie liczy się jednak nie sam wymiar duchowości, ale rodzinnej atmosfery i wszystkich tradycji powiązanych z tymi świętami, które z całą pewnością są pięknymi. Szczególnie w naszym kraju, gdzie każdy region posiada bardzo rozbudowane dziedzictwo kulturowe tradycji tych i zwyczajów będzie naprawdę bardzo dużo. Boże Narodzenie poprzedzone jest adwentem, okresem przygotowania, który trwa cztery kolejne niedziele przed właśnie samym dwudziestym piątym grudnia. Boże Narodzenie to kolacja wigilijna, choinka, prezenty, święty mikołaj, Kolendy, wspólne spotkania rodzinne, pasterka, co w połączeniu z pięknym śnieżnym krajobrazem daje niesamowite przeżycia zarówno duchowe jak i te fizyczne.

Zwyczaje

W niektórych z chrześcijańskich kościołów Boże Narodzenie rozpoczyna się już od dnia, który poprzedza rocznicę narodzenia Chrystusa, a mianowicie od wieczora dnia dwudziestego czwartego grudnia, czyli od tak zwanej Wigilii, która inaczej zwana jest także Gwiazdką, albo opcjonalnie godami. W dniu tym w Polsce do tradycji zaliczyć można przede wszystkim post jakościowy, czyli pozbawiony mięsa, w innych rejonach naszego kraju jest to także post ścisły. Moment kulminacyjny tego dnia to z całą pewnością uroczysta kolacja, gdzie według tradycji zasiadamy do niej po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, co ma upamiętniać gwiazdę betlejemską, która prowadziła trzech króli do stajenki, miejsce narodzin Jezusa. Świętowanie Wigilii, czy też post w tym dniu nie będzie wspólną tradycją dla wszystkich chrześcijan, między innymi protestanci nie zastosowali specjalnych przepisów, które dotyczą jedzenia, czy też niespożywania potraw mięsnych. W tym dniu prawosławnych chrześcijan natomiast obowiązywać będzie post ścisły, aż do zakończenia kolacji wigilijnej, należy jednak pamiętać także, że wzorują się oni na kalendarzu juliańskim i w ich przypadku Boże Narodzenie obchodzone jest na początku stycznia. Polska tradycja powiązana z wigilią będzie dotyczyła przede wszystkim strojenia choinki w wigilijny ranek oraz dwunastu potraw. Nie wiadomo skąd wzięła się ta liczba, w historii jednak twierdzono, że powinna być ona nieparzystą i tak w przypadku magnatów podawano trzynaście potraw, u szlachty jedenaście, a na mieszczańskich stołach znajdowało się ich dziewięć. Każda z rodzin posiada inne wigilijne i kulinarne tradycje, gdzie na stołach zawsze znajdziemy coś innego, pewne jest, że jednak zawsze pojawi się tam karp.

Geneza

Do najstarszych znanych nam w dzisiejszych czasach świadków, którzy pisali o narodzeniu Jezusa zaliczyć możemy Hipolita, który w swoim komentarzu do księgi Daniela, datowanym zresztą na początek trzeciego wieku, pisze o narodzinach wcielonego Pana w Betlejem, co miało miejsce właśnie dwudziestego piątego grudnia. Pięćdziesiąt lat później obchodzenie tego święta stała się obowiązkowym, według rozporządzenia cesarza Aureliana. W wieku czwartym kiedy w Rzymie chrześcijaństwo stało się religią państwową obchodzenie tego święta także zostało powszechnie uznanym, teraz już właśnie pod nazwą Bożego Narodzenia. Datę dwudziestego piątego grudnia jako dokładną datę narodzin Chrystusa stara się ustalić tak zwana teoria obliczeniowa, gdzie jej autor, który opiera się właśnie na tekstach Hipolita i innych osób obliczył pod koniec wieku dziewiętnastego ponoć dokładne daty życia Jezusa. Według hipotezy, którą wysunął i zakładając idealną synchronizację czasu narodzin oraz śmierci, Jezus narodzić miał się dnia dwudziestego piątego grudnia, a zmarł bezpośrednio w dzień paschy, czyli dnia dwudziestego piątego marca. Obecnie jednak wiadomo, że datowanie tych świąt jest o wiele bardziej skomplikowane, między innymi, że w pierwszych wiekach na dzień ten przypadał także okres urodzin Mitry i wiele, wiele innych wydarzeń powiązanych z wcześniejszymi wierzeniami.

Elementy charakterystyczne

W przypadku naszego kraju Boże Narodzenie traktowane jest jako święto, które winno być obchodzone w szerokim gronie rodzinnym. Do typowych atrybutów Bożego Narodzenia zaliczyć będziemy mogli opłatek, wspólne kolędowanie, choinkę, a także często szopkę, prezenty, postać która wręcza takowe podarki, między innymi święty mikołaj, aniołek, dzieciątko, gwiazdor i wiele, wiele innych tym podobnych. Do atrybutów tychże świąt zaliczyć będziemy mogli jeszcze dodatkowo karpia, makówki, pierniki, Moczkę i wiele, wiele innych.

Łamanie opłatka

Łamanie się opłatkiem zaliczane jest do jednych z bożonarodzeniowych tradycji, gdzie po modlitwie, a przed przystąpieniem do kolacji wigilijnej wszyscy zgromadzeni przy stole składają sobie życzenia na przyszły rok i w trakcie ich składania łamią się nawzajem opłatkiem. Stanowi on przede wszystkim symbol pojednania oraz przebaczenia, gdzie nikt w tym okresie nie powinien być zgorszony na inną osobę, gdyż jak głosi tradycja, stan taki utrzymywać będzie się wtedy przez cały następny rok. Dzielenie się nim na samym początku wieczerzy wyrażać będzie dodatkowo chęć bycia razem, stanowienia wspólnoty, gdyż przecież skłóceniu ludzie nie będą zasiadać do jednego stołu.

Choinka

Chcąc najprościej i najogólniej opisać choinkę można stwierdzić, że jest to przystrojone w odpowiedni sposób drzewko, przeważnie świerku, czy też jodły, które na początku swojej historii wiązała się z pogańskimi tradycjami ludowymi oraz kultem wiecznie zielonych drzewek, obecnie natomiast jest to jedna z podstawowych ozdób i symboli świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj w naszych domach coraz częściej goszczą już sztuczne choinki, prawdziwe, może mniej wytrzymalsze, ale dawały o wiele ciekawszą atmosferę, ich specyficzny zapach od razu przypominał o świętach i o tym magicznym okresie.