Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Inne religie

Jak się okazuje na świecie powstały też inne religie. Jest ich bardzo wiele. Jedne są odmianą religii chrześcijańskich, a inne muzułmańskich. Niektóre z nich łączą po każdej z wielkich religii. Jednak wielu tworzy nową doktrynę religii. W Stanach Zjednoczonych nie raz słyszy się o powstaniu nowych sekt głoszących prawa, jak i obowiązki wiernych. Jak się okazuje nie jeden przywódca takiej sekty doprowadza do śmierci niewinnych ludzi. Jednak nie można też negować całkowicie powstawanie nowych religii, bo kiedy powstawało chrześcijaństwo też było nową religią, która była tępiona przez współczesnych. Dlatego ludzie bardziej światli najpierw chcą wiedzieć z czym mają do czynienia i czy ta religia nie jest do zaakceptowania. Do religii jakie powstały należą: animizm, bahaizm, dżinizm, jazydyzm, hinduizm, konfuzjonizm. Wszystkie te religie są inne od dominujących i najbardziej wiodących, które mają najwięcej zwolenników wierzących, jak i praktykujących. Daje to nowe możliwości ludziom, którzy zawiedli się w stosunku do starych religii.

Hinduizm

Jest to pewna wprost grupa wierzeń, która wyznawana jest przede wszystkim na Półwyspie Indyjskim. Grupę tę wyznaje prawie miliard ludzi. Większość z nich mieszka na terenie Indii oraz Nepalu. Innymi państwami, w których można spotkać wyznawców hinduizmu są na przykład: Indonezja, Gujana, Bangladesz, Sri Lanka, Pakistan, Singapur, RPA. Jest to trzecia religia świata pod względem liczby wyznawców. Głównymi zasadami hinduizmu są: szacunek do świętych ksiąg, czyli Wed, wiara w reinkarnację, w prawo akcji i reakcji, czyli w karmę, a także swoiste dążenie do wyzwolenia. Wywodzą się z niej: buddyzm, dżinizm, sikhizm, adżiwikowie i inne. Odłamami hinduizmu są: wisznuizm, siwaizm, taktyzm oraz balinezyjski hinduizm itp.

Konfucjonizm

Jest to swoisty system filozoficzno-religijny, który został zapoczątkowany w Chinach za czasów Konfucjusza, czyli w piątym wieku przed naszą erą. Później rozwijany był przez Mencjusza, Xunzi i innych. Głosi on przede wszystkim zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie, które ma być osiągnięte pod warunkiem, że przestrzegane będą obowiązki hierarchii społecznej i zachowania tradycji, czystości, porządku i ładu na świecie. obecnie wyznawany jest on w Chinach, Korei, Wietnamie i Japonii.

Dżinizm

Jest to swoisty nonteistyczny system filozoficzny, a także religijny. Pojawił się wśród ludów indyjskich około szóstego wieku przed naszą erą. Twórcą jest prawdopodobnie Parśwa, którego zasady zreformował Wardhamana Mahawira. Głównymi zasadami tej religii są: powstrzymywanie się od zadawania cierpienia, od kłamstwa, od kradzieży, od cudzołóstwa, od posiadania własności zbędnych i cudzych w sposób zakazany. Obecnie wyróżnić można dwie główne grupy dżinizmu, a mianowicie digambarowie oraz śwetambarowie.

Bahaizm

Została założona w Persji w XIX wieku podkreśla duchową jedność całej ludzkości. Na całym świecie jest około sześć milionów bahaitów w ponad dwustu krajach. Jako ruch religijny wyłonił się z babizmu. Najwięcej wyznawców jest w Hajfie. Bahaizm łączy w sobie elementy chrześcijaństwa, judaizmu, islamu i babizmu. Co niektórzy uważają, że religia rozwijała się poprzez boskich posłańców, z których każdy zakładał religię dopasowaną do danych czasów. Wśród posłańców wymienia się Krisznę, Jezusa, Abrahama, Buddę, Mahometa. Jak podają każdy posłaniec naucza o nadejściu następnego. Ostatnim ze świętych jest Baba. Kamieniem węgielnym jest Księga Praw Baha’ullaha oraz dokument Wola i Testament dla administracji porządku bahaickiego.

Animizm

Ludzie z tej religii wierzą w to, że dusza ludzka po śmierci przedostaje się do zaświatów pełnych takich dusz. Duchy te mają wpływ na życie ludzi i bywają złośliwe lub przychylne. Nieodłącznym elementem wierzeń animistycznych, to obecność szamanów, którzy mają wpływ na świat duchów, równoważąc wzajemnie między światem ludzi i duchów. Wierzą w to nadal pozostali Indianie. Twórcą pojęcia animizm był Edward Tylor, antropolog poglądów ewolucyjnych. Do dzisiaj coraz częściej spotyka się przedstawicieli animizmu nawet wśród mieszkańców państw wysoko rozwiniętych.

Jazydyzm

Inaczej określany jest jako jezydyzm. Jest to religia założona w dwunastym wieku przez szejka Kadiego. Przede wszystkim jest ona wyznawana przez Kurdów z Iraku, Iranu, Turcji, Syrii oraz Armenii. Według jazydzkich wierzeń anioł Melek Taus swoimi łzami ugasił ogień piekielny, przez co Piekło przestało istnieć. Bóg wybaczył mu winy i powierzył swoistą władzę nad światem. Obecnie istnieją trzy główne kasty jazydzkie: szejków, pirsów oraz mridow. Każda z nich dzieli się na podkasty. Jazydzi mogą się żenić, ale tylko wśród członków swojej kasty.