Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Wielkanoc

Wielkanoc z całą pewnością uznana może być za najstarsze i jednocześnie najważniejsze święto w tradycji chrześcijańskiej, które ma przede wszystkim upamiętnić moment zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, co jest najważniejszym elementem całej wiary chrześcijańskiej. Pascha, bo tak inaczej określamy także momenty Wielkanocy, poprzedzona jest tak zwanym wielkim tygodniem, gdzie w czasie tym miejsce ma przypomnienie najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń. Ostatnie trzy dni tego okresu, rozpoczynające się od czwartkowego wieczoru, aż do niedzieli Zmartwychwstania określane są mianem Triduum Paschalnego. Od pierwszej połowy wieku czwartego, czyli w momencie kiedy miejsce miał sobór nicejski, ustalone zostało, że święto Zmartwychwstania obchodzone będzie zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca, warunkuje to więc fakt ruchomości tego święta. Zasada ta jest przełożeniem w swej naturze na solarny kalendarz juliański, a dokładniej daty 14 nisan pochodzącej z kalendarza hebrajskiego. Data ta jest wyznacznikiem rozpoczęcia święta Paschy, wokół którego działy się właśnie zbawcze wydarzenia związane z postacią Jezusa Chrystusa.

Obecne czasy

W dzisiejszych czasach bardzo duża grupa środowisk chrześcijańskich postuluje ustanowienie Wielkiej Nocy świętem, które nie będzie zależne od kolejnych faz księżyca. Proponowane jest obchodzenie Wielkanocy w czasie drugiej niedzieli kwietnia, czyli pomiędzy dziewiątym, a piętnastym dniem tego miesiąca. Inna z propozycji zakłada utrzymanie odstępu siedmiu niedziel pomiędzy Trzema Królami, a środą Popielcową. Inni jeszcze chcą natomiast znaleźć dokładną datę śmierci, a następnie zmartwychwstania Jezusa i właśnie w ten dzień obchodzić całe święto i obrzędy.

Niedziela Palmowa

Niedziela palmowa inaczej określana będzie także niedzielą męski pańskiej, jest to jedno z ruchomych świąt występujących w kalendarzu chrześcijańskim, które przypada zawsze siedem dni przed Wielkanocą i jest niedzielą, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto to ustanowione zostało w celu uczczenia i stworzenia niejakiej pamiątki po przybyciu Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna się w tym momencie jednocześnie okres duchowego przygotowania do nadchodzących wielkimi krokami świąt, który jest jednocześnie wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem w głębi męki, którą przechodził Chrystus. Niedziela palmowa obchodzona jest w naszym kraju już od czasów średniowiecza. Według czysto katolickich obrzędów w dniu tym wierni przynoszą do kościoła palmy oraz palemki, które symbolizować mają symbol życia, które odradza się po śmierci. Bardzo często są to kolorowe i przyozdabiane na różne sposoby palmy. Sam wjazd Jezusa do Jerozolimy został opisany przez każdego z czterech ewangelistów. Jezus udaje się do miasta bezpośrednio z okolicy Betfage. Jak wcześniej wspomniano, palmy wielkanocne będą posiadały bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o tradycję oraz kulturę. Zwyczaj ten szczególnie zachowany został na Kurpiach i w Małopolsce, w pojedynczych miejscowościach, gdzie co roku odbywają się konkursy na najdłuższe i najpiękniej przystrojone palmy, które co roku ściągają duże rzesze ludzi. Najdłuższe z takowych palm posiadają długość przekraczającą kilkanaście metrów, utrudnieniem jest oczywiście fakt, że muszą one samodzielnie ustać. Wykonywane są przeważnie z wikliny i nie ma możliwości stosowania w nich metalowych elementów.

Wielki Tydzień

W przypadku religii chrześcijańskiej wielkim tygodniem nazywać będziemy uroczysty okres, w czasie którego rozpamiętywane są ostatnie dni z życia Chrystusa, który przygotowuje nas jednocześnie do największego święta tejże właśnie religii, a mianowicie Zmartwychwstania Jezusa. Szczególnie istotnym w tym okresie będzie Triduum Paschalne, czyli okres od czwartku do niedzieli, ostatnie trzy doby z życia Pana Jezusa, kiedy to miejsce miały najważniejsze wydarzenia, ustanowienie eucharystii, śmierć i w końcu zmartwychwstanie. Wielki tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawia się dopiero w wieku czwartym i rozpoczęty zostaje przez niedzielę palmową, a zakończony nieszporami w sam dzień Wielkanocy. Poszczególne z odłamów kościoła chrześcijańskiego wykształciły dodatkowo własne bogate obrzędowości, które powiązane będą z czasem Wielkiego Tygodnia właśnie.

Triduum Paschalne

Samo triduum języku łacińskim oznaczać będzie trzy dni, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym jeśli chodzi o katolików, gdzie do najważniejszych jego elementów zaliczyć będziemy mogli celebrację męki, śmierci oraz wreszcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rozpoczynać będzie się od wieczornej mszy w wielki czwartek, inaczej zwanej także mszą wieczerzy pańskiej, a zakończone jest drugimi nieszporami popołudniowymi w trakcie trwania Wielkiej Nocy. Święta Wielkanocy będą bezpośrednio powiązane z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha pochodzi właśnie z języka hebrajskiego i oznaczać będzie omijanie, przejście, święto to jest bowiem wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w czasach egipskich. Wyjście z Egiptu było poprzedzającym rytualne spożycie paschalnego baranka. Chrześcijanie obecnie wierzą, że Jezus, który spożywał ostatnią paschalną wieczerze wypełnił symbole zawarte w starym testamencie i stał się właśnie Barankiem Paschalnym, który dopełnił zapowiedzianej ofiary zbawczej. Pierwszej zmianki, które dotyczyć będą celebracji tegoż właśnie Wielkiego Tygodnia pochodzą z pierwszych wieków chrześcijaństwa, a mianowicie z wieku czwartego. Wielki Czwartek to jeden z najważniejszych momentów, wtedy właśnie ustanowiona zostaje eucharystia, w piątek Jezus jest ukrzyżowanym, sobota to czas upamiętniający jego spoczynek w grobie, niedziela natomiast jest już momentem zmartwychwstania i zwyciężenia śmierci.

Wielka Sobota

Jest to jedno z świąt chrześcijańskich, zaliczane do Wielkiego Tygodnia, poprzedzające bezpośrednio Niedzielę Wielkanocą, zaliczane jest do Triduum Paschalnego. Obchodzone jest obecnie przez chrześcijan dwóch obrządków, a mianowicie wschodniego jak i zachodniego. Od wczesnych rannych godzin katolicy adorują najświętszy sakrament, co czynią w specjalnie przygotowanej kaplicy, która zwana jest tradycyjnie Grobem Pańskim. Jest to czas żałobny po ukrzyżowaniu Jezusa, jest to także jedna z okazji do skorzystania z sakramentu pokuty.