Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Męczennicy chińscy

W tej właśnie kategorii przede wszystkim mówi się o stu dwudziestu męczennikach chińskich, znanych również jako Augustyn Zhao Rong i Towarzysze. Jest to grupa swoistych męczenników, którzy zostali zaliczeni do tej grupy świętych katolickich w 2000 roku przez Jana Pawła II. Na terenie Chin przez wiele wieków dochodziło do prześladowań chrześcijan. Ofiarami byli zagraniczni misjonarze, chrześcijanie chińskiego pochodzenia i wielu innych. Część z nich została już wcześniej wymieniona na ołtarze. Protomęczennikiem chińskim jest Franciszek de Capillasa. Pierwsze prześladowania w dużej liczbie miały miejsce w osiemnastym wieku. Kolejne w dziewiętnastym wieku i zostały one zapoczątkowane przez kilka edyktów przeciwko chrześcijanom cesarza Jiaqinga. Na dużą skalę prześladowania miały też miejsce podczas powstania bokserów. Beatyfikacje dokonywane były od końca dziewiętnastego wieku aż do kanonizacji stu dwudziestu męczenników przez papieża Jana Pawła II pierwszego października 2000 roku. Ich dzień to dziewiąty lipca.

Jest to grupa stu dwudziestu męczenników chińskich zaliczonych przez Jana Pawła II. W różnych czasach podczas całej historii Chin kilkakrotnie miały prześladowania wyznawców chrześcijan. Ofiarami byli zagraniczni misjonarze jak i chrześcijanie chińscy. Część z tych męczenników została wyniesiona na ołtarze. Jest też protomęczennik chiński i uważa się za niego Franciszka de Capillasa. Największe prześladowania miały miejsce podczas powstania bokserów. Do męczenników należeli dominikanie jak Franciszek de Capillas, Franciszek Diaz, Franciszek Serrano, Jan Alcober, Joachim Royo, Piort Sans i Yorda, Andrzej Bauer, Antoni Fantosati, jezuici, franciszkanie, Francuskie Stowarzyszenie Misji Zagranicznych, Salezjanie, Franciszkanki Misjonarki Maryi, księża chińscy, seminarzyści, świeccy katecheci, oraz inni świeccy jak Anna Wang, Chi Zuzi, Lang Yang. Wielu tych świętych dopiero obecnie jest beatyfikowanych, bo proces beatyfikacyjny trwa bardzo długo. W Chinach jest mało wyznawców chrześcijańskich dlatego też trudno jest ze względu na ich historię dokonać szybko beatyfikacji. Ogólna ilość męczenników to sto dwadzieścia.

Franciszek Serrano

Był on dominikaninem, misjonarzem, męczennikiem. Żył w latach 1695 do 1748 roku. w 1725 roku udał się na Daleki Wschód i praktycznie zaraz po przybyciu na Filipiny został wysłany do misji w Fujian. W 1746 roku został uwięziony w Fuzhou, poddawany straszliwym torturom i przesłuchaniom. W końcu w nocy pod koniec października 1748 roku został on uduszony w swojej celi. Jego dniem jest dwudziesty października, a także tak jak pozostałych stu dwudziestu męczenników chińskich dzień dziewiątego lipca każdego roku.

Remigiusz Isore

Żył on w latach 1852 do 1900 roku. Urodził się we Francji, a zmarł w Chinach. Był księdzem jezuitą, misjonarzem, męczennikiem. Gdy był dzieckiem miejscowy ksiądz uczył go łaciny w nadziei, że zostanie on również księdzem. Gdy został już jezuitą został wysłany do nauczania w La Providence. Prosił o zgodę na wyjazd na misję do Zambii, ale został wysłany do Chin. W 1882 roku przybyłdo Xian i uczył się chińskiego przez najbliższy rok. Potem został wyświęcony na księdza w katedrze w Xian, skąd został wysłany do nauczania w szkole w Zhangjianzhuang. Podczas powstania bokserów została zamordowany.

Józef Gambaro

Dokładnie nazywał się Giuseppe Maria Gambaro. Żył w latach 1869 do 1900 roku. Urodził się we Włoszech, a zmarł w Chinach. Był franciszkaninem, misjonarzem. Wstąpił do nowicjatu w klasztorze Santa Maria delle Grazie w Voghera. Przybył do Chin w marcu 1896 roku, zajął się formacją religijną, nauką dla kandydatów do miejscowego seminarium. Potem został przedzielony do wspólnoty chrześcijan w Yongzhou. W trakcie powstania bokserów doszło do prześladowań chrześcijan. Został on zaatakowany na łodzi rybackiej. Został ukamienowany i bity kijami.

Jan Neel

Właściwie Jean Pierre Neel, ojciec Wen Nair. Żył w latach 1832 do 1862 roku. Urodził się we Francji, a zmarł w Chinach. Był misjonarzem. Został członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Został wysłany na misje do prowinji Kuejczou w Chinach. Przez pierwszy rok uczył się chińskiego, potem został pasterzem dwudziestu parafii, otworzył nową stację misyjną. Razem z innymi współpracownikami został schwytany, torturowany pod groźbą śmierci, jeśli nie wyprze się swojej wiary. Został ścięty jako pierwszy wśród swoich.

Augustyn Zhao-Rong

Urodził się w 1746 roku w Wuchuan w Chinach, a zmarł w 1815 roku w Chengu. Był pierwszym księdzem pochodzenia chińskiego, który jednocześnie został męczennikiem. Za młodu prowadził dosyć rozpustny tryb życia. Potem dostał pracę jako strażnik więzienny. W 1772 roku rozpoczęły się prześladowania religijne katolików, a Zhao-Rong został przydzielony do ich pilnowania po aresztowaniach. Wtedy zmienił wiarę i uczył się o katolicyzmie. Podczas klęski głodu i zarazy w Syczuan został on wysłany tam do pomocy. Ochrzcił wiele dzieci. Został wyświęcony w 1781 roku. Przy kolejnych prześladowaniach został aresztowany i torturowany, potem zmarł.

Jan Wang-Rui

Urodził się w 1885 roku w Xinli, a zmarł w 1900 rok w Taiyuan. Był seminarzystą, męczennikiem. Od młodości chciał zostać księdzem i kształcił się w tym kierunku. Podróżował po Europie podziwiają tamtejszą kulturę i sztukę. W 1899 roku wrócił wraz z resztą uczestników wyprawy i wkrótce rozpoczęło się powstanie bokserów z prześladowaniami chrześcijan. Wszyscy seminarzyści zostali odesłani do domów, jednak Jan Wang Rui został. Został on aresztowany. W 1900 roku został stracony razem ze swoim ukochanym biskupem, od którego wszystkiego się nauczył.