Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Kościoły w Europie

Nazwa „kościół” odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. I tak w jednym przypadku jest to budynek przeznaczony dla celów sakralnych, gdzie odprawia się nabożeństwa, sakramenty, odmawia modlitwy. Początki budownictwa sięgają IV wieku, a wcześniej istniały kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach. Każdy kościół ma nadane imię patrona i w każdym wieku budowane były zgodnie z modą danego wieku. Wyróżnia się bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, farne, filialne, klasztorne. W innym przypadku jest tak nazywana organizacja wyznawców, którzy mają swój system wierzeń określający relację jednostki pojmowanej sfery czyli świętości, przyjmuje się, że na świecie jest dziesięć tysięcy religii i wyznawców i ich duchowieństwo, a w teologii chrześcijańskiej można też tak nazwać wspólnotę wyznawców wiernych założoną przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie. Wszystkich wyznawców chrześcijan jest około dwa miliardy, jest rozpowszechniona na całym świecie w mniejszym lub większym stopniu. Z chrześcijaństwa wywodzą się też inne wspólnoty kościołów.

Niemcy

W Niemczech doszło do rozdziału kościoła na rzymskokatolicki i luterański oraz ewangelicki, dlatego są różne ich odmiany. Do najbardziej znanych należą katedra w Bambergu, w Bonn, katedra św. Jadwigi w Berlinie, św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii, katedra w Ratyzbonie, Świętej Trójcy w Dreźnie, katedra w Spirze, katedra w Essen, w Limburgu, Moguncji, św. Piotra w Trewirze, katedra we Frankfurcie nad Menem, katedra w Hamburgu, w Moguncji, Świętego Pawła w Monastyrze, Najświętszej Marii Panny w Monachium i wiele innych. W każdym kościele znać inne epoki, jednak złączone ze sobą. Jednak w dzisiejszych kościołach niemieckich nie ma już tak dużo wiernych jak bywało kiedyś. Większość kościołów jest zabytkami i dlatego są też często odwiedzane przez turystów, ale w niedzielę na mszach nie ma tak dużo wiernych. Niektóre z nich zostały nawet przekształcone w dyskoteki. Nawet z chwilą wyboru na papieża Niemca liczba wiernych nie wzrosła znacząco. Wielu też księży jest polskiego pochodzenia.

Polska

W naszym kraju teraz już katolicyzm jest bardzo zakorzeniony. Kiedyś jednak na samym początku ludzie mieli swoje wierzenia i niezbyt chętnie pozbywali się ich. Jednak z chwilą przyjęcia katolicyzmu przez królów ludność też to musiała zrobić. Wiele w historii było buntów jak chociażby słynny bunt Masława czy śmierć biskupa Stanisława. W dzisiejszych jednak czasach kiedy nasz rodak był papieżem większość ludzi praktykuje chrześcijaństwo. W naszym tez kraju mamy najwięcej święceń na księży czy zakonnice. Samych kościołów jest wybudowanych bardzo dużo i każdego roku wielu wiernych podróżuje do świętych miejsc, gdzie według nich dokonują się cuda. Wielu tez wierzy w cuda, a wiara czyni je bardziej wiarygodnymi. W każdą niedziele czy święta wszystkie kościoły wypełniają się wiernymi, którzy są w różnym wieku począwszy od niemowlaka, a skończywszy na osobach starszych, niedołężnych, poruszających się o kulach czy na wózkach. Najsłynniejsze kościoły to katedry w każdym mieście, a najładniejsze są w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, czy Gdańsku.

Malta

W kraju tym jest dużo wiernych i są też kościoły. Do słynnych kościołów należy zaliczyć Katedrę Świętego Pawła w Mdinie, Kontrkatedra świętego Jana w Valletcie, Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Viktorii oraz wiele, wiele innych. Podobno na wyspie jest więcej kościołów niż mieszkańców. Na Malcie kiedyś był słynny zakon maltański, który pozostawił wiele zabytków i kościołów po sobie. Kościoły te są z czasów świetności zakonu. W wielu regionach tej wyspy jako pierwszy budynek był kościół. Jest to wyspa na którą w dzisiejszych czasach przyjeżdżają turyści, aby zwiedzić właśnie kościoły po zakonie maltańskim. Kościoły te słyną z surowego wystroju wnętrz. Jak się okazuje Malta to kraj zbudowany przez dżentelmenów dla dżentelmenów. Była to kolonia angielska, która proklamowała niepodległość i wprowadziła euro jako swoją walutę. Warto jest zwiedzić Maltę ze względu na jej klimat, tamtejsze kościoły, jak i w ogóle dostępną tam kulturę i tradycje. Wszystko jest z pewnością ciekawe dla turystów, głównie z Polski, gdzie codzienność jest zupełnie inna.

Austria

Jak się okazuje Austria słynie z kościołów, gdzie na każdym kroku, czyli na każdej ulicy można znaleźć zabytkowy kościół. Najwięcej kościołów jest w stolicy Austrii Wiedniu. Należą do nich Donaucitykirche, kościół ewangelicko-augsburski w Wiedniu, ewangelicko-reformowany w Wiedniu, św. Karola Boromeuszka, Kapucynów, św. Salwatora, św. Szczepana, św. Laurentiusza, Wotrubakirche, św. Jakuba (Floridsdorf) św. Piotra, Wotywny, św. Józefa, św. Ruprechta, Katedra Świętego Idziego w Gratzu, katedra w Linzu, św. Ruperta w Salzburgu, św. Szczepana. Wiele z tych kościołów jest zabytkowych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jednak w dzisiejszych czasach już nie buduje się tak dużo kościołów, bo nie ma tak dużo wiernych, którzy uczęszczaliby co niedziela na msze. Jednocześnie z dawnych wieków pozostało kilkaset kościół, z czego każdy jest inny, a jednocześnie warty obejrzenia i podziwiania pod kątem tamtejszego bogactwa, jak i piękna architektonicznego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Austria zachwyca swoim bogactwem i różnorodnością.