Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Świątynie w Polsce

Okazuje się, że nasz kraj wprost słynie z różnego typu kościołów i katedr. Dostępne są u nas do odwiedzenia i podziwiania praktycznie świątynie z wszystkich epok historycznych i wykonane w praktycznie wszystkich stylach architektonicznych, jakie znane są z historii budownictwa. Jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, że są też miejscowości, w których szczególnie dużo jest kościołów, szczególnie takich, które faktycznie warte są uwagi. Wśród nich należy na pewno wymienić: Kraków, Częstochowę, Szczecin, Licheń, Wrocław, Gdańsk i wiele innych. W każdym z nich z pewnością każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że są one świetnym miejscem zarówno dla gorących katolików, wiernych, którzy pragną pomodlić się w tych świętych miejscach, pomedytować, a nawet do nich pielgrzymować, jak i dla różnej kategorii turystów. Wszyscy są w nich mile widziani. Należy też zaznaczyć, że są one naprawdę wyjątkowe, unikatowe, każdy z indywidualnym, osobliwym charakterem, który warto poznać.

Licheń

Znajduje się tam Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Jest to jednocześnie największy kościół w Polsce. Znajduje się on praktycznie na terenie Sanktuarium Maryjnego, blisko Konina, dokładnie w miejscowości Licheń Stary. Bazylika ta została wybudowana dla upamiętnienia objawień Maryjnych, których świadkami byli Tomasz Kłossowski oraz Mikołaj Sikatka. Jest to budynek pięcionawowy. Centralna kopuła zbudowana jest na planie krzyża. Inicjatywę w tej kwestii wysunął ks. Eugeniusz Makulski. Projektem zajęła się mgr inż. Barbara Bielecka.

Częstochowa

Mieści się tam przede wszystkim tak zwana Bazylika jasnogórska, czyli w pełnej nazwie Bazylika Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej. Jest ona główną częścią swoistego zespołu klasztornego na Jasnej Górze, właśnie w Częstochowie. Leży między kruchtą do kaplicy św. Antoniego z Padwy a dziedzińcem głównym tamtejszego klasztoru. Świątynia ta uzyskała status bazyliki w 1906 roku. Dawniej był to kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Utrzymana jest głównie w stylu gotyckim i częściowo barokowym.

Wrocław

Miasto to posiada wiele różnego typu kościołów, ale najważniejszą zdaje się być Archikatedra św. Jana Chrzciciela. Jest to kościół w stylu gotyckim, dokładnie na Ostrowie Tumskim. Pochodzi ona z trzynastego/czternastego wieku. Dawniej mieściły się tam trzy inne kościoły. Obecna archikatedra ma kształt barokowy, była też rekonstruowana po zniszczeniach drugiej wojny światowej. Uważana jest za praktycznie pierwszą gotycką świątynię w pełni na terenie Polski. Innymi katedrami Wrocławia są: grekokatolicka katedra pw. Św. Wincentego i św. Jakuba, luterański kościół pw. Opatrzności Bożej, prawosławna katedra pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy oraz polskokatolicka katedra pw. Św. Marii Magdaleny.

Elbląg

W Elblągu na szczególną uwagę zasługuje Katedra św. Mikołaja. Jest to pierwotnie kościół farny. Obecnie zaliczany jest do jednych z najwyższych obiektów sakralnych na terenie naszego kraju. Jego wieża ma dziewięćdziesiąt siedem metrów. Przyjmuje się, że początki tego kościoła sięgają nawet połowy trzynastego wieku. Rozbudowa tego kościoła trwała około dwa wieki. Dwukrotnie zmieniano tam program przestrzenny. W 1777 roku w wieżę trafił piorun, który powodując pożar zniszczył dach i sklepienia. Kolejne zniszczenia nastąpiły pod koniec drugiej wojny światowej.

Szczecin

Wśród licznych kościołów, które się tam znajdują na uwagę zasługuje między innymi Bazylika archikatedralna Świętego Jakuba. Jest to praktycznie najważniejszy kościół Szczecina. Istniał już w okresie średniowiecza, był wtedy farą miejską. Od połowy szesnastego do połowy dwudziestego wieku należał on do pomorskiej gminy luterańskiej. Obecnie jest kościołem katedralnym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a nawet archidiecezji. Został on wzniesiony w czternastym i piętnastym wieku w stylu gotyku ceglanego, który był charakterystyczny dla krajów nadbałtyckich tego okresu.

Kraków

Istnieje tam kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kościołów, jednakże Kościół Mariacki uznawany jest za jeden z najbardziej znanych i szanowanych w tym mieście, jak i na całym świecie. Inne jego nazwy, to między innymi Kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to po Katedrze Wawelskiej największy i najważniejszy kościół w Krakowie. Został on wybudowany w gotyckim stylu na przełomie czternastego i piętnastego wieku. Znajduje się na Placu Mariackim, w północno-wschodnim narożniku Rynku Głównego.