Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Święci

W wielu religiach zwłaszcza chrześcijańskiej święci to osoby o wyjątkowej osobowości, cnotliwe. Taka osoba jest wzorcowym modelem, nadzwyczajnym nauczycielem, orędownikiem, bezinteresowny, ascetyczny. Każda religia ma swoich świętych, a w chrześcijaństwie świętym zostaje osoba kanonizowana, które to pozwala, że może być w niebie. Według księgi świętych w chrześcijaństwie jest ich dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć. Powstał też kult świętych, którzy modlą się o wstawiennictwo do Boga za żyjących na ziemi. Święci mają moc nadaną przez Boga, a nie sami z siebie. Czci się też relikwie świętych, które pochodzi z początków Kościoła. Oficjalnie kanonizacja na świętego trwa długo, a nawet setki lat. Każdy święty musi czynić cuda po śmierci. Jest to badane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. W kościele prawosławnym świętego określa się kogoś kto jest w niebie czyli Adama i Ewy, Mojżesza, proroków, aniołów i archaniołów. Prawosławie uważa, że Bóg objawia świętych poprzez cuda i uznawani są poprzez synod biskupów. Gloryfikacja jest obchodzona przez cały kościół.

Święci Papieże

Wielu papieży zostało kanonizowanych. Do takich papieży należeli Adeodat I, Adrian I, Agapit I, Grzegorz I, Grzegorz II, Grzegorz III, Milcjades, Agaton, Aleksander I Anaklet, Anastazy I, Anicet, Anter, Grzegorz VII, Hilary, Hipolit Rzymski, Hormizdas, Hygin, Paschalis I, Paweł I, Piotr Apostoł, Pius I, Pius V, Pius X, Poncjan, Benedykt II, Bonifacy I, Bonifacy IV, Celestyn I, Celestyn V, Innocenty I, Jan I, Juliusz I, Sergiusz I, Soter, Stefan I, Sykstus I, Sykstus II, Sykstus III, Sylweriusz, Sylwester I, Symmachus, Symplicjusz, Syrycjusz, Leon I, Korneliusz, Klemens I, Kalikst I, Kajus, Damazy I, Dionizy, Eleuteriusz, Eugeniusz I, Eutychian, Euzebiusz, Ewaryst, Fabian, Leon I, Leon II, Leon IV, Leon IX, Linus, Lucjusz I, Telesfor, Urban I, Wiktor I, Fabian, Feliks I, Witalian, Feliks III, Feliks IV, Gelazjusz I, Marceli I, Marcelin, Marcin I Marek, Mikołaj, Zefiryn, Zozym. Wszyscy Ci papieże zostali ogłoszeni świętymi, po swojej śmierci, kiedy rozpoczęły się dziać cuda za ich pomocą.

Męczennicy koreańscy

W dziewiętnastym wieku w Korei kiedy byli prześladowani katolicy śmierć poniosło trzech biskupów, dziesięciu kapłanów i ponad dziesięć tysięcy osób świeckich. Część z nich wyniesiono na ołtarze. W pierwszej grupie było siedemdziesiąt dziewięć męczenników, którzy zostali beatyfikowani przez papieża Piusa XI, a kolejne przez Pawła VI. Jednak kanonizacji wszystkich stu trzech męczenników dokonał papież Jan Paweł II w Seulu podczas swojej wizyty w Korei Południowej. Jak wiadomo Korea jest podzielona i nadal rośnie liczba osób do beatyfikacji, zwłaszcza w Korei Północnej, gdzie religia jest zakazana. Jednak znowu zostaną oni wyniesieni na ołtarze. W wielu przypadkach takie kanonizacje wzmacniają wiarę wśród wyznawców wiary. Dlatego też bardzo dba się, aby było wielu świętych, a ich relikwie są sprzedawane i przechowywane w kościołach. Należy przyznać, że było beatyfikowanych ponad stu męczenników koreańskich i to za samego Jana Pawła II, a przecież prawie drugie tyle wyświęcili poprzedni papieży. Wyraźnie świadczy to o poświęceniu dla religii nawet na Dalekim Wschodzie.

Męczennicy angielscy

W Anglii jak w każdym kraju są też męczennicy, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Każda wiara ma swoich męczenników. Wiara chrześcijańska ma grupę męczenników zamordowanych w czasie prześladowań religijnych w Anglii i Walii w latach 1535-1679, a kanonizowanych w 1970 roku przez papieża Pawła VI. Do takich świętych należą św. Aleksander Briant, św. Filip Evans, św. Filip Howard, św. Jan Lloyd, św. John Plessington, św Małgorzata Ward, św. Ambroży Edward Barlow, św. Anna Line, św. Augustyn Webster,św. Bartłomiej, św. Henryk Walpole, św. Henryk Morse, św. Jan Paine, św. Jan Almond, św. John Rigby, św. Jan Roberts, św. John Southworth, św. Mikołaj Owen, św. Polidor Plasden, św. Ralph Sherwin, św. Bartłomiej Alban Roe, św. Dwid Lewis, św Edmund Arrowsmith, św. Jan Houghton, św. Jan Boste, św. John Stone, św. John Wall, św. Kutber Mayne, św. Łuksz Kirby, św. Robert Lawrence, św. Robert Southwell, św. Ryszard Gwyn, św. Edmund Campion, św. Edmund Gennings, św. Eustachy White, św. Jan Jones, św. Jan Kemble, św. Małgorzata Clitherow, św. Ryszard Reynolds, św. Swithun Wells, św. Tomasz Garnet.

Święci wspomożyciele

W poczet czternastu świętych wspomożycieli kościół katolicki zaliczył tylko tych, których wstawiennictwo uznał za wyjątkowo skuteczne, w szczególności zaś w chorobach. Większość z nich żyła na przełomie trzeciego i czwartego wieku za panowania Dioklecjana. Wtedy to miały miejsce największe prześladowania chrześcijan. Kult tych świętych sięga wieku czternastego i jest związany dżumą, nazywaną czarną śmiercią. Centrum ich kultu jest kościół Vierzehnheiligen, gdzie jest ołtarz Czternastu Świętych Wspomożycieli. Do takich wspomożycieli zalicza się św. Krzysztof – patron od nagłej śmierci, Katarzyna z Aleksandrii od bólu gardła i głowy, Barbara pomocna w godzinie śmierci i utrapieniu, Jerzy patron rycerzy, który chroni zwierzęta od chorób, Błażej, patron od nagłej śmierci i bólu gardła, Cyriak chroniący od opętania, Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej chroniąca od bólów porodowych, Dionizy chroniący od bólów głowy, Wit pomagający chorym na epilepsję, Idzi patron trudnej spowiedzi, Pantaleon od strasznych chorób, Achacy patron chorób, Eustachy patron rycerzy i ludzi w potrzebie, Erazm patron ludzi doznający bólów fizycznych. Wspólne wspomnienie obchodzone jest ósmego lipca. Wielu ludzi wieży, że modląc się do nich o wstawiennictwo otrzymają pomoc.