Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Benedykt XVI

Benedykt XVI, a dokładniej Joseph Ratzinger jest obecnym papieżem, gdzie urząd swój piastuje od roku dwa tysiące piątego, a dokładniej od dnia dziewiętnastego kwietnia. Samo imię, które wybrał sobie wskazuje, już na to, że jest on papieżem konserwatywnym. Świadczyć może o tym między innymi powrót do tradycyjnej, przedpoborowej formy mszy, czyli tej odprawianej w języku łacińskim. Oczywiście nie nakazał on jej sprawowania, jednak księża posiadają obecnie taką możliwość, oczywiście z zachowaniem wszystkich jej zasad. Jeśli chodzi o wiek to jest on już człowiekiem już dosyć starym, gdyż urodził się w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym siódmym, czyli dokładnie osiemdziesiąt dwa lata temu, jednak jak pokazuje sam, jest jeszcze w pełni sił do piastowania urzędu papieskiego, który jest przecież bardzo wymagającym pod szeroką gamą różnego rodzaju względów, które można by było obecnie w tym momencie wymienić. Kontynuuje on pracę, którą rozpoczął Jan Paweł drugi oraz jego poprzednicy, podobnie jak on udaje się na pielgrzymi odwiedzający wiernych w krajach na wszystkich kontynentach.

Młode lata

Joseph urodził się w Bawarii, czyli w jednej z części Niemiec, dokładniej mówiąc w wielką sobotę dnia szesnastego kwietnia roku 1927. Był on trzecim dzieckiem w rodzinie i jednocześnie ostatnim, posiadał on starszą siostrę oraz brata, siostra już nie żyje, brat natomiast w dalszym ciągu go odwiedza. Brat Josepha, Georg także został duchownym, siostra natomiast pozostała panną do śmierci, była gospodynią na parafii Josepha, przez cały ten czas. Ogólnie mówiąc w całej rodzinie Ratzingerów było bardzo dużo osób powiązanych z duchowieństwem, a jeśli już nie to bardzo silnie wierzących. W wieku czternastu lat Joseph wstępuje do Hitlerjugend, należy jednak nadmienić, że członkostwo w tej organizacji było obowiązkowym. Według jednego z korespondentów popularnej międzynarodowej gazety, Ratzinger do członkowstwa tego nie pochodził zbytnio entuzjastycznie oraz odmawiał brania udziału w spotkaniach organizacji. Nawet jeśli byłoby inaczej nie byłby to powód do wstydu Josepha, gdyż w czasie tym był jeszcze dzieckiem żyjącym w ogromnej propagandowej maszynie trzeciej rzeszy. Był on bardzo pilnym uczniem i bez problemów pokonywał kolejne etapy jeśli chodzi o szkolnictwo i zdobywanie wiedzy. Z pewnością był dzieckiem wyjątkowym, które wyróżniało się dużą skromnością, ale jednocześnie także ponadprzeciętnym inteligentem i dużą dojrzałością oraz wieloma, wieloma innymi cechami, które świadczyć mogą tylko i wyłącznie właśnie na jego korzyść.

Edukacja

Od czasu zakończenia wojny Ratzinger wraz z swoim bratem wstępują jednocześnie do seminarium duchownego, a następnie rozpoczynają również studia na jednym z monachijskich uniwersytetów. Bardzo duży wpływ na obu młodych mężczyzn miała praca i twórczość literacka ich samych, ale także Dostojewskiego, Jaspersa i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. Wyświęcenie kapłańskie miało miejsce dokładnie sześć lat później, czyli w roku 1951 pod koniec czerwca, gdzie jego brat także został wyświęconym, czego dokonywał arcybiskup monachijski.

Prefekt

Joseph Ratzinger już z rąk naszego papieża rodaka mianowanym został pod koniec listopada roku 1981 na prefekta kongregacji nauki wiary, gdzie wcześniej instytucja ta nosiła nazwę biura do spraw inkwizycji. Na samym początku kolejnego rodzaju zrzekł się swoich stanowisk duchownych w Monachium i na stałe przeniósł się do Rzymu oddając się swojej nowej pracy i zadaniu zleconemu mu przez papieża. Na tym właśnie stanowisku szerzył on swoją dosyć konserwatywną doktrynę kościelną, jeśli chodzi o tematy dość kontrowersyjne takie jak planowanie poczęcia, dialog pomiędzy innymi religiami, czy też ustosunkowanie kościoła jeśli chodzi o osoby homoseksualne, czy też prawne regulacje związków partnerskich. Starał się on zwalczać wszystkie z liberalnych nurtów jeśli chodzi właśnie o te tematy, ale także o wiele innych, takich jak aborcja, czy też eutanazja. W czasie tejże prefektury kongregacja podejmowała kroki mające na celu dyscyplinowanie teologów szczególnie z ameryki łacińskiej, którzy zaczęli głosić skrajnie liberalne poglądu w latach osiemdziesiątych.

Papiestwo

Gazety już od początku roku dwa tysiące piątego podawały, że w przypadku ewentualnej śmierci papieża, czy też niemożności wykonywania jego posługi ze względu na stan zdrowotny największą szansę na jego zastąpienie będzie miał właśnie kardynał Joseph Ratzinger. Z drugiej jednak strony dużą popularnością cieszyli się także przedstawiciele liberalnego kościoła. Mimo wszystko dużym zaskoczeniem był wybór Ratzingera na papieża, gdyż był on zbyt pewnym kandydatem, a jak wiadomo z historii wybór papieży wiąże się nierzadko z dużymi niespodziankami i tak naprawdę nigdy nie wiadomo kto zostanie wybranym. Podczas swojej pierwszej publicznej wypowiedzi zwracał się on do wiernych w wielu językach, między innymi także w języku polskim czym z pewnością zjednał sobie serca wszystkich polaków, także po pielgrzymce do polski, która była jedną z jego pierwszych. Przez cały czas swoje pontyfikatu, który trwa już nieprzerwanie od ponad czterech lat kontynuuje on dorobek wcześniejszych papieży i samego Jana Pawła drugiego oraz swoją pracę, którą wykonywał jak prefekt spraw kongregacji wiary i kardynał. Podobnie jak nasz papież rodak udaje się on na liczne pielgrzymki po świecie odwiedzając różne zakamarki świata i tak dalej. Wybór samego imienia w tym przypadku także jest bardzo istotnym, po raz pierwszy użyte zostało one podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra. Wcześniejsi papieże przyjmujący te imię także posiadali konserwatywne poglądy.

Poglądy

Jak wiadomo poglądy papieża Benedykta szesnastego na wiele drażliwych tematów są bardzo konserwatywnymi, gdzie utrzymuje on tradycyjne stanowisko kościoła. Jest on sceptycznym w przypadku samej teorii ewolucji, gdzie uważa ją tylko i wyłącznie za hipotezę, w przypadku której w niektórych punktach brakuje mocniejszych naukowych faktów oraz doświadczeń. Uważa on, o czym pisze zresztą w swojej książce, że teoria ewolucji nie została nigdy ostatecznie udowodnioną, a naukowcy błędnie oraz kurczowo trzymają się jej, wyciągając pochopne wnioski.

Stosunki Benedykta XVI z Polską

Stosunki Josepha Ratzingera i obecnie Benedykta szesnastego co do naszego kraju i jego rodaków są bardzo dobrymi. Wielokrotnie odwiedzał on Polskę, między innymi z powodu obecności w tym kraju jednego z swoich bliższych przyjaciół, a mianowicie alfonsa Nossola. Od momentu kiedy został papieżem odwiedził Polskę także w czasie swojej trzy dniowej pielgrzymki. W czasie tym znalazł się on w warszawie, Krakowie, Wadowicach, Oświęcimiu, także na kalwarii zebrzydowskiej i w Częstochowie, czyli w najważniejszych punktach administracyjnych, historycznych oraz religijnych w naszym kraju. W Polsce był on prawie dziesięć razy, jednak właśnie tylko raz jako głowa kościoła w dwa tysiące szóstym roku. Bardzo sympatycznym gestem z jego strony jest zwracanie się do polaków w ich ojczystym języku, czy to podczas audiencji generalnych, czy właśnie wizyt w Polsce, co powoduje, że jego popularność w naszym kraju jest bardzo dużą.