Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Jan Paweł II

Jan Paweł drugi jest postacią z pewnością kultową w dzisiejszym świecie i z pewnością znaną każdemu. Jest to jeden z najpopularniejszych do tej pory papieży, który spowodował zmienienie spojrzenia na kościół, dodatkowo jest to papież pochodzący z polski, co powoduje, że jest on jeszcze bliższy naszemu sercu. Jako osoba działająca bardzo dużo na rzecz pokoju jest znany nie tylko osobą wierzącym i katolikom, ale także wszystkim na całym świecie. Jego ponad dwudziesto letni pontyfikat pokazywał człowieka, który w pełni oddał się Bogu i czynił naprawdę piękne świadectwa na jego cześć. Był on człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, oprócz duchowieństwa, zajmował się także poezją, sztuką teatralną, w latach młodzieńczych sam był zresztą aktorem oraz dramaturgiem, później zajmował się także pracą wykładowcy i pedagoga. Jan Paweł drugi jest symbolem i ikoną dzisiejszych czasów, obok Lecha Wałęsy jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polaków obecnie, zawdzięczać będziemy mu między innymi upadem muru berlińskiego, gdzie jego pomoc w tym przypadku z pewnością była nieocenioną.

Studia

Koniec lat trzydziestych wieku dwudziestego to okres kiedy Karol Wojtyła zakańcza swoją naukę w gimnazjum. Udaje mu się osiągnąć świadectwo maturalne z oceną celującą, co dawało mu możliwość podjęcia dalszych studiów na większości uczelni besz konieczności zdawania wstępnych egzaminów. Karol Wojtyła wybiera studia polonistyczne na wydziale filozoficznym krakowskiego uniwersytetu, a dokładniej jagiellońskiego. W pierwszym roku studiów przeprowadza się on bezpośrednio do Krakowa wraz z swoim ojcem. Pozostał cały czas wierny jednej z większych swoich pasji jaką była piłka nożna, był zagorzałym fanem Cracovii, sam także kopał piłkę. Od końca października tego samego roku aż do początków lat czterdziestych miejsce miał okres wytężonej nauki, która uzupełniania była przez spotkania grupy literackie, a także tworzenie własnej i oryginalnej poezji, która do dzisiaj zachwyca. Czas studiów jest jednak także okresem duchowego rozwoju Karola Wojtyły. Jak wiemy jego przyszłość nie połączyła się w dalszej części z polonistyką, gdyż zmienił całkowicie swoje spojrzenie na świat i rozpoczął konspiracyjne studia na wydziale teologicznym uniwersytetu jagiellońskiego. Czas ten mimo że niebezpieczny był jednocześnie moment dużego rozwoju literackiego jeśli chodzi o przyszłego papieża. Pierwszy zbiór jego wierszy, który zatytułował renesansowy psałterz powstał w roku kiedy wybuchła druga wojna światowa, posiada charakter jego pierwszych poetyckich podejść i prób.

Kapłaństwo

Trzynasty października roku tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego to data kiedy Karol Wojtyła zostaje diakonem. Wyświęcenie na księdza ma miejsce z rąk kardynała Stefana Sapiehy pierwszego listopada tego samego roku. Msza prymicyjna odbyła się następnego dnia na katedrze wawelskiej, było to więc bardzo duże wyróżnienie młodego księdza. Karol Wojtyła jednak długo nie zabawił na polskiej ziemi jako ksiądz od momentu przyjęcia święceń, wyjeżdża bowiem za kilka tygodni do Rzymu, aby dalej kontynuować swoje studia na papieskim międzynarodowym uniwersytecie świętego Tomasza. Przez cały okres studiów mieszkał on w belgijskim kolegium, gdzie udało mu się zapoznać z duchownymi z szerokiej liczby krajów, między innymi z stanów zjednoczonych ameryki. Pod kierunkiem jednego z wybitniejszych teologów tamtych czasów pisał on swoją pracę doktorską, która w całości stworzona została po łacinie i dotyczyła zagadnień wiary w przypadku świętego Jana od krzyża. Po powrocie do polski co miało miejsce dokładnie dwa lata później przyjął on funkcję wikarego oraz katechety na jednej z polskich parafii, gdzie od czasu tego rozpoczął się dla niego okres wycieczek z młodzieżą po Polsce. Cały czas Wojtyłą kontynuował intensywną pracę literacką i naukową nie zapominając jednak o swoim głównym powołaniu, którym było przede wszystkim głoszenie słowa bożego. Wykładał on w różnego rodzaju seminariach, między innymi w diecezjach krakowskich, katowskich i wielu, wielu innych tym podobnych, gdzie wszystkie z seminariów mieściły się w tym czasie w Krakowie.

Papież

Karol Wojtyła spodobał się władza kościelnym zarówno w Polsce jak i Watykanie był młodym oraz uzdolnionym księdzem, który posiadał bogate i szerokie wykształcenie. Dodatkowo jego spojrzenie na wiarę było ciekawym, zachęcał on do niej młodych ludzi. Bardzo szybko udawało mu się pokonywać kolejne szczeble w hierarchii duchowieństwa, aż w końcu pod koniec lat siedemdziesiątych wybrany zostaje na papieża, staje się o wiele ważniejszą postacią niż legendarny wręcz kardynał wyszyński, który z resztą staje mu się pomocą i oparciem w czasie sprawowania tejże jak ważnej funkcji.

Zamach

Sprawa zamachu na ojca świętego cały czas budzi kontrowersje i jest dość głośną chociaż miało to miejsce ponad dwadzieścia lat temu, a dokładniej trzynastego maja 1981 roku. Wszystko działo się w momencie sprawowania audiencji generalnej na placu świętego Piotra po godzinie siedemnastej kiedy to turecki zamachowiec, gdzie jego imię jest wszystkim nam dobrze znane, a mianowicie Ali Agca, postrzelił papieża w brzuch oraz rękę. Jak ustalono później, chwilę wcześniej zbrodniarz mierzył w głowę papieża, w momencie tym jednak ojciec święty pochylił się do małej dziewczynki, aby wziąć ją na ręce. Zamachowiec przestraszył się, gdyż nie chciał postrzelić dziecka i opóźnił oddanie swojego strzału co uniemożliwiło dokładne wycelowanie. Ranny papież opadł w ramiona stojących za nim osób, przede wszystkim obecnego kardynała Dziwisza. Papież został od razu przewieziony do jednej z watykańskich klinik, gdzie poddano go trwającej ponad sześć godzin operacji, wyszedł z niej jednak jak wiadomo cało. Niezapomnianym jest także gest papieża, który odwiedza Ali Agcę w więzieniu i podczas rozmowy z nim wybacza mu jego czyn.

Podróże

Do jednych z bardziej charakterystycznych elementów całego pontyfikatu Jana Pawła drugiego zaliczyć będziemy mogli zagraniczne podróżne, gdzie był to jeden z pierwszych papieży, który oddalał się dalej niż za Watykan. Udało mu się odwiedzić wszystkie z kontynentów, łącznie odbywając ponad sto podróży. W wielu z miejsc, które odwiedzał żaden wcześniejszy papież nigdy nie postawił swojej stopy, udał się między innymi do wielkiej Brytanii, wielu krajów afrykańskich oraz tych, które znajdują się w Ameryce południowej. Nie udało mu się jednak za swojego życia udać na pielgrzymkę do Rosji, przede wszystkim ze względu na dużą niechęć ze strony tamtejszego patriarchatu.

Zwyczaje

Do zwyczajów Jana Pawła drugiego oprócz licznych pielgrzymek i chęci obcowania z młodymi ludźmi zaliczyć będziemy mogli jeszcze spotkania z przedstawicielami duchowieństwa innych wyznań, branie udziału w szerokiej gamie przedsięwzięć artystycznych oraz koncertów, spotykanie się z wiernymi całkowicie prywatnie, chęć bezpośredniego obcowania z zwykłymi ludźmi oraz żarty i pogodę ducha, która zawsze mu towarzyszyła oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów, które z pewnością posiadać będą znaczenie w tym właśnie przypadku.