Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Piotr Apostoł

Z całą pewnością Piotr apostoł jest jedną z najbardziej kluczowych postaci w kościele katolickim. Nie na darmo sam Jezus nazywa go opoką, na której zbudowany zostaje kościół katolicki. Według tradycji oraz badań chrześcijańskich historyków jest on obecnie oficjalnie uznawanym za pierwszego papieża tego właśnie kościoła i od tego czasu wszyscy kolejni papieże nazywani są mianem potomków, czy też następców świętego Piotra. O życiorysie samego świętego Piotra dowiadujemy się przede wszystkim z nowego testamentu, a dokładniej z dziejów apostolskich, a oprócz tego także z dwóch jego listów, które włączone zostały do kanonu tej księgi, która dla chrześcijan jest świętą. Z całą pewnością jego rola w kościele katolickim jest bardzo dużą i do dzisiaj podkreślaną, nie na darmo przecież pod koniec czerwca obchodzone jest jego święto w połączeniu ze świętem Pawła, również jednego z ważniejszych apostołów. Piotr kontynuował pracę Jezusa wykonywaną na ziemi głosił jego słowo kolejnym osobom rozprzestrzeniał wiarę w zmartwychwstanie i wszczepiał w ludzi chęć wyznawania bożego słowa.

Nowy Testament

Losy świętego Piotra opisywane są przez ewangelie nowego testamentu oraz bezpośrednio także przez dzieje apostolskie. Według tych tekstów Piotr odpowiedział na wezwanie Jezusa i został jednym z pierwszych jego uczniów porzucając cały swój dotychczasowy dobytek, rodzinę oraz wszystko co posiadał podążając za Jezusem, którego uznał za mesjasza. Otrzymał on od niego imię Piotr, przez co Jezus uznaje go za opokę, czy też skałę, na której z czasem powstać ma właśnie boży kościół. Następnie Jezus wypowiada znamienne słowa, gdzie przekazuje piotrowi klucze do bożego królestwa. Dodatkowo Piotr otrzymuje niezwykły dar, wszystko co zostanie przez niego związanym na ziemi, będzie związane także w niebie, natomiast wszystko co rozwiąże w czasie doczesnego życia także w czasie życia wiecznego będzie rozwiązanym. Jezus zapowiadał świętemu piotrowi że ten wyprze się go trzy razy bezpośrednio po pojmaniu Chrystusa, co sprawdziło się. Za nim kogut zapiał trzy raz, Piotr trzy raz potwierdził że nie zna Jezusa, w celu ratowania swojego życia. Jednak po czynie tym uświadomił sobie swój błąd i okazał rzewną skruchę, która była efektywną. Od momentu zesłania ducha świętego na apostołów oraz Maryję zaczął on przewodzić kościołem, moment ten uznawany jest za jego oficjalne wstąpienie na papieski tron. Mało znaną ciekawostką może być fakt, że posiadał on żonę oraz córkę oraz to, że jeden z apostołów, a dokładniej Andrzej był jego bratem.

Rzym

Co do przebywania świętego Piotra w Rzymie cały czas były pewne nieścisłości, potwierdza on to jednak sam w swoich listach. Istnieje także legenda mówiąca, że w momencie kiedy Rzym rozpoczął prześladowanie chrześcijan Piotr gotowym był uciec z miasta. Wówczas ukazał mu się Jezus, który poinformował go że udaje się do miasta na powtórne ukrzyżowanie. W tym momencie Piotr miał się opamiętać i powrócić do miasta, gdzie w miejscu gdzie ukazał mu się Jezus postawiony został kościół. Z resztą ciało świętego Piotra jest w nim obecnie złożone, jest to dobrze wszystkim znana bazylika świętego Piotra.

Spory doktrynalne

Według relacji biblijnych Piotr zmieniał podczas swojego życia kilka razy zdanie, które dotyczyć miało literalnego pojmowania części przepisów związanych bezpośrednio z prawem Mojżesza. Na samym początku unikał on pogan, gdyż sądził on, że dla nich bezpośrednio udział w ewangelii i tajemnicy zbawienia jest zamknięty. Pogląd ten ulegał zmianie, miało to miejsce jednak dopiero w momencie po otrzymaniu od Boga wizji. Wizja ta miała miejsce po wizycie w domu Korneliusza, kilka lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. W kolejnych latach Piotr jednocześnie z pozostałymi członkami kościoła przebywał wśród nawróconych chrześcijan z pomiędzy pogańskich ludów Antiochii, gdzie nie okazywał im żadnych oznak dyskryminacji, traktując ich na równi. Dowiedział się jednak o przybywaniu wysłanników Jakuba, który był przedstawicielem kościoła jerozolimskiego, w czasie tym zaczął zachowywać czystość wręcz ceremonialną, gdzie całkowicie zaprzestał spożywania posiłków z poganami, a w ślady jego poszli także inni, między innymi Barnaba. Pozostali z apostołów jego zachowanie jednak uznali za w pełni naganne, twierdząc, że w obliczu Chrystusa każdy człowiek jest równym ważne aby wyznawał szczerą wiarę w jego osobę oraz jego zmartwychwstanie. Wszystko to są jednak tak naprawdę domysły, gdyż wszystko to miało miejsce prawie dwa tysiące lat temu, a źródła są niedokładnymi.

Ciekawostki

Z postacią Piotra z pewnością wiązać będzie się wiele ciekawostek różnego typu. Między innymi zaliczyć do nich będziemy mogli chodzenie po wodzie, które opisywanym jest przez ewangelię świętego Mateusza. Według jej podań w momencie kiedy Piotr ujrzał chodzącego po wodzie Jezusa zaczął iść w jego stronę także po wodzie. W momencie jednak kiedy wystraszył się, stracił pewność oraz wiarę, zapadł się w wodę i zaczął się topić, gdzie z pomocą przyszedł mu Jezus. Przeważnie przedstawiany jest on na różnego rodzaju portretach oraz malunkach jako starzec posiadający już siwe włosy oraz brodę, dodatkowo zaczynający łysieć. Do jego głównych atrybutów zaliczymy pęk kluczy, symbolizujący klucze do bram niebios. Czasami towarzyszą mu także takie atrybuty jak ryba, kogut, księga, kapelusz, czy też zwój, gdzie każde z nich posiadają swoją symbolikę.

Bazylika

Bazylika świętego Piotra, która mieści się w Watykanie jest obecnie drugim co do wielkości kościołem na świecie, obecnie powierzchnia wynosi dwadzieścia trzy tysiące metrów kwadratowych. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych miejsc jeśli chodzi o chrześcijan. Wedle tradycji bazylika ta znajduje się na miejscu, w którym ukrzyżowany został Jezus i pochowany święty Piotr, uznawany z resztą za pierwszego rzymskiego biskupa i papieża, jego grób obecnie znajduje się pod ołtarzem głównym. W bazylice, a szczególnie jej podziemiach znaleźć będziemy mogli groby innych papieży, tych najbardziej zasłużonych, a pomiędzy nimi także grub Jana Pawła drugiego. Z bazyliką tą wiązać będzie się bardzo wiele historii i bogata tradycja, z całą pewnością w jej budynkach znajdziemy najważniejsze instytucje i miejsca dla wiary chrześcijańskiej. Bazylika wybudowana został już na początku wieku czwartego, jednak jej obecny wygląd nadany został w wieku szesnastym podczas przebudowy, gdzie zmianie uległa także cała architektura rzymska.

W centralnej części kościoła znaleźć będziemy mogli główny ołtarz, zwany inaczej także papieski, gdzie nad nim znajduje się barokowy baldachim, wykonany przez jednego z najbardziej wziętych architektów w historii tejże właśnie bazyliki. Po prawej stronie głównego ołtarza znajdziemy natomiast jeden z najstarszych, a mianowicie trzynastowieczny posąg błogosławiącego świętego Piotra, który uważany jest obecnie za jeden z najcenniejszych elementów całej bazyliki. Cała bazylika stwarza piorunujące wrażenie, jeśli chodzi o same wykonanie, myśl architektoniczną, przepych oraz wiele, wiele innych elementów, przede wszystkim samą atmosferę tego właśnie miejsca, pełnego mistycyzmu.