Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Święci Papieże

Historia Watykanu i w ogóle papiestwa jest niezwykle bogata. Między innymi należy zaznaczyć, że niektórzy z nich byli bardzo krwawi, inni niezwykle miłosierni. Niektórzy z nich czynili nawet cuda. W większości przypadków między innymi uznawali oni beatyfikacje i wyświęcenia osób, które na to zasłużyły poprzez swoje życie i działalność. Wśród papieży, którzy do tej pory się pojawili w historii należy wymienić między innymi takich, jak: Paweł I, Adrian III, Grzegorz I, II, III, VII, Pius V, Pius X, Benedykt II, Benedykt XVI, Innocenty I, Sykstus I, II, III, Celestyn I, V, Feliks I, III, IV, Leon I, II, IV, IX, Mikołaj I, Zozym, Urban I i wielu innych, w tym polski Jan Paweł II. Wsławili się oni swoją działalnością, krzewieniem chrześcijaństwa, wprowadzaniem unowocześnień w religii katolickiej, wspieraniem wiernych w ciężkich historycznych chwilach, jak pierwsza i druga wojna światowa i wiele innych. Należy zaznaczyć, że papieże są głową kościoła nie tylko na papieże, ale faktycznie ludzie uważają ich za najważniejszych, że od nich wszystko zależy.

Pius X

Właściwie nazywał się Giuseppe Melchiorze Sarto. Żył w latach 1835 do 1914 roku. Był włoskim duchownym katolickim, papieżem od 1903 roku do śmierci. Jest też patronem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Utworzył w 1909 roku Instytut biblijny w Rzymie określany jako Biblicum. Doznał zawału serca w 1913 roku i już nigdy nie wrócił do zdrowia. Zapowiedź i początek pierwszej wojny światowej tylko pogorszyły jego stan i ostatecznie doprowadziły do śmierci. Jego ostatnie słowa to „Poddaje się całkowicie”. Jest pochowany w bazylice św. Piotra.

Innocenty I

Jest świętym kościoła katolickiego. Urodził się w Albano niedaleko Rzymu. Pontyfikat przypadał na grudzień 401 do połowy marca 417 roku. Jego celem było zorganizowanie życia w Rzymie po złupieniu miasta przez barbarzyńców. W 417 roku zwołał Synod, na którym ekskomunikował on mnicha Pelagiusza. Potępiona została herezja pelagiańska i reakcja św. Augustyna. Papież ten umocnił znaczenie stolicy Piotrowej, wybudował specjalną bazylikę dla męczenników Gerwazego i Protazego. Został pochowany na cmentarzu Poncjata.

Urban I

Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat miał miejsce w latach 222 do 230 roku. Rządził kościołem podczas działania antypapieża Hipolita. Niewiele w sumie wiadomo o jego życiu. Za jego pontyfikatu panował cesarz Aleksander Sewer. Był to czas praktycznie wolny od prześladowań. Mówi się wiele o licznych nawróconych, na przykład znalazła się wśród nich św. Cecylia, jej mąż św. Walerian i brat św. Tyburcjusz. Wydał on dyspozycję, żeby do Mszy św. Używano kielicha i pateny ze złota lub srebra. Został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia.

Klemens I

Inaczej określa się go jako Klemensa Rzymskiego. Zmarł około setnego roku. Był papieżem w latach 88 do 97 roku. Zwany jest też Apostołem pokoju. Zaliczany jest do ojców kościoła katolickiego. Jest też najstarszym znanym z imienia pisarzem starochrześcijańskim. Napisał między innymi „List do Koryntian”, który został wliczony do Nowego Testamentu. Był trzecim biskupem Rzymu, po Linusie i Anaklecie. Podobno miejscem jego męczeńskiej śmierci był Krym około sto drugiego roku. Jest on najczęściej przedstawiany z kotwicą i rybą.

Telesfor

Jego pontyfikat był w latach 125 do 136 roku. Był on Grekiem. Jego imię oznacza doprowadzony do doskonałości. Przed zostaniem papieżem był anachoretą, pustelnikiem. Nie ma pewności co do tego, czy zginął on śmiercią męczeńską z rąk cesarza Hadriana czy też śmiercią naturalną. W ogóle mało wiadomo na temat jego życia. Przypisuje się mu dekret o odprawianie przez każdego kapłana trzech Mszy św. W uroczystość Bożego Narodzenia. Wprowadził też czterdziestodniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia pasterki i śpiewanie hymnu Gloria.

Sykstus III

Jest on świętym Kościoła katolickiego i byłym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 432 do 440 roku. Jego działalność wiązała się z rozwojem budownictwa w Rzymie. Między innymi chodzi tutaj o Santa Sabina na Wzgórzu Aventine i wybudowanie bazyliki Santa Maria Maggiore, które zostało zaakceptowane przez sobór w Efezie. Budowa została zakończona w 431 roku. Jego święto przypada na dzień dziewiętnastego sierpnia. W ogóle mało jest informacji na temat jego życia i śmierci. Nie wiadomo czy był męczennikiem, czy też zmarł śmiercią naturalną.