Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus, bardzo często zwany także Jezusem z Nazaretu jest jedną z głównych i centralnych postaci dla całego chrześcijaństwa, według większości dzisiejszych odłamów tejże największej światowej religii jest założycielem chrystianizmu, występujący na ziemi jako Syn Boga oraz Zbawiciel rodzaju ludzkiego. Dla większości wyznań oraz kościołów chrześcijańskich zaliczany jest on do trójcy świętej, występuje jako wcielenie Boga – w islamie natomiast uznawali będą go za proroka. Do głównych źródeł informacji związanych z Jezusem Chrystusem zaliczyć będziemy mogli ewangelie, z których cztery zostały uznane za kanoniczne przez kościół i właśnie te włączone zostały do nowego testamentu, przy jednoczesnym ustaleniu źródeł całej doktryny, pozostałe natomiast uznane zostały za apokryfy, to właśnie w tychże ostatnich badacze znajdują ciekawe informacje dotyczące środowisk w jakich dzieła takowe powstawały, czy też o niepotwierdzonych faktach z życia Jezusa. Oprócz tego znaleźć będziemy mogli kilka źródeł niechrześcijańskich, które także traktują o Jezusie, jednak trudno będzie znaleźć w nich więcej informacji z jego życia. Według zapisów w kolejnych ewangeliach Jezus miał nauczać w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie.

Narodziny

Zgodnie z przekazem, który znajduje się w Nowym Testamencie Jezus Chrystus urodził miał się w rodzinie żydowskiej jako syn Marii, która poślubiona była cieśli o imieniu Józef. Imię, które zostało nadane dziecku to Jezus. Według ewangelii Mateusza oraz Łukasza ojciec Jezusa miał być jednym z potomków króla Dawida. W oparciu o te ewangelii możemy domyśleć się jak wyglądało poczęcie oraz narodziny Jezusa, gdzie dowiadujemy się, że zostaje on poczęty nie przez Józefa lecz przez ducha świętego bezpośrednio w łonie matki. Ewangelie oprócz tego zgadzają się co do faktu miejsca narodzin zbawiciela, którym miało być Betlejem w okolicach Jerozolimy. Podawane będą różne szczegóły okoliczności jego narodzin. Według Łukasza ewangelisty Józef wraz ze swoją małżonką udał się na spis powszechny zarządzony przez cesarza rzymskiego Oktawiana augusta, a w momencie gdy dotarli do miejsca Maryja miała urodzić. Jak każde żydowskie dziecko płci męskiej również Jezus został obrzeżany ósmego dnia po swoim narodzeniu. Po porodzie, który wedle ewangelii Łukasza odbył się w skromnej stodole, rodzina wraca do Nazaretu, czyli małej wioski w okolicach Galilei. Ewangelia Mateusza wśród poszczególnych wydarzeń, które wiązały będą się z narodzinami Jezusa opowiada o odwiedzinach trzech mędrców ze wschodu, których miała prowadzić gwiazda betlejemska, dla oddania pokłonu jezusowi. O narodzinach oraz dziecinnych latach Jezusa będą mówiły także tak zwane ewangelie dzieciństwa, czyli apokryfy normalnych ewangelii.

Nauczanie

Cztery ewangelie nowego testamentu będą wiązały początek publicznej działalności Jezusa z osobą Jana chrzciciela, a według ewangelii Łukasza, miał on być krewnym Jezusa , który dokonywał akty chrztu u brzegów rzeki jordan, czyli zanurzenia w wodzie w celu obmycia grzechów. Jezus poprosił także Jana o chrzest, w momencie kiedy czynił to stwierdził publicznie, że jest on oczekiwanym wśród Żydów mesjaszem i jednocześnie synem Boga. W czasie tym zstąpić miał duch święty w osobie gołębicy. Po uwięzieniu Jana Jezus rozpoczyna swoje nauczanie oraz działalność na szerszą publiczną skalę. Wśród opisywanych w ewangeliach cudów będzie między innymi wskrzeszenie umarłych córek przełożonego jednej z synagog, syna jednej z wdów i łazarza, który opisywany jest jako przyjaciel Jezusa. Oprócz tego Jezus uzdrawiać miał niewidomych, głuchych, sparaliżowanych, trędowatych i cierpiących na wiele różnego rodzaju innych chorób. Opisywane są także momenty wypędzania demonów.

Śmierć męczeńska

Jezus cały czas podczas swojej misji przygotowuje swoich uczniów do szerzenia wiary na pozostałych ludzi, w momencie kiedy wszystko zostało już zorganizowane przychodzi czas na zakończenie jego ziemskiego życia. Jezus w postaci Baranka Bożego, którego przyjście i następnie śmierć miało zgładzić grzechy wszystkich ludzi, wyrusza do Jerozolimy na tydzień przed rozpoczęciem święta paschy. Po uroczystym wjeździe do miasta nie pozwala pielgrzymom obwołać się królem. Podejmuje konfrontację w świątyni z głównymi frakcjami w Izraelu, a mianowicie faryzeuszami oraz saduceuszami. Konfrontację tą obserwować będziemy mogli w ostatnich z rozdziałów synoptycznych ewangelii. Oprócz wystąpień w świątyni Jezus spędzał także dużo czasu nauczając swoich uczniów. W końcu jednak faryzeusza oraz saduceusza postanawiają o porwaniu oraz zabiciu Jezusa, przez co miało się wypełnić przymierze dotyczące śmierci zbawiciela. Jezus wydany zostaje w ręce Piłata, rzymskiego namiestnika, który nie odnajduje w nim winy, jednak w strachu przed cezarem i rozwścieczonymi Żydami skazuje Jezusa na ubiczowanie, a następnie pod dalszą presją skazuje go na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Na większości obrazów Jezus przedstawiany jest jako przybity do krzyża, co w tamtych czasach było bardzo rzadkim zabiegiem, w większości skazańców przywiązywano.

Zmartwychwstanie

W oparciu o Nowy Testament Jezus miał umrzeć na krzyżu, a trzeciego dnia od złożenia do grobu miejsce ma największy z cudów wiary, a mianowicie zmartwychwstanie. Przez kolejne czterdzieści dni od zmartwychwstania spotykał się ze swoimi uczniami, cały czas udowadniając im swoją obecność i tłumacząc prawdziwy sens męczeńskiej śmierci, którą poniósł i następującego po niej zmartwychwstania. Ewangeliczny opis śmierci i zmartwychwstania będzie posiadał co najmniej kluczowe znaczenie dla całego chrześcijaństwa.

Judaizm

Judaizm naprawdę niewiele uwagi będzie poświęcał życiu oraz misji Jezusa na ziemi, uznaje go bowiem za postać fikcyjną, czy też odstępcę od wiary. Według relacji ewangelistów żydowscy kapłani mieli być wrogo nastawieniu co do Jezusa. Podobną postawę przyjmowali faryzeusza, najbardziej wpływowa w danym czasie sekta żydowska, aczkolwiek także wśród nich zdarzały się przypadki przychylności względem Jezusa, czy też życzliwej w swój sposób neutralności. Większość judaistycznych teologów będzie jednak twierdziła, że postać Jezusa posiada wydźwięk jak najbardziej negatywny.

Islam

W islamie Jezus uznawany jest za proroka, i mesjasza, jednak nie za Syna Bożego. Koran wielokrotnie potępiał dogmat dotyczący trójcy świętej, choć wydaje się, że była ona rozumiana jako składająca się z Boga, Jezusa oraz Marii, a nie z ducha świętego, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że Bóg jest tylko jeden w postaci Allacha. Koran podczas mowy o życiu Jezusa będzie powtarzał niektóre z faktów, które znalazły się w ewangeliach. Historia poczęcia Jezusa pokrywała będzie się z opisem świętego Łukasza. Koran nie będzie jednak poświęcał więcej uwagi samej nauce Jezusa, Mahomet prawdopodobnie nie był z nią dogłębnie zapoznany. Księga mówi jedynie o Jezusie jako jednym z kolejnych wielkich proroków, jako o posłańcu, który miał głosić wiarę w Boga i zapowiadać nadejście sądu ostatecznego. Odrzucając boskość Jezusa islam otaczał go będzie jednak niewątpliwym szacunkiem.