Portal społeczności chrześcijańskiej

LoveWorldChristianNetwork.org

Poczet papieży

Co do ustalenia dokładnej liczy ilości papieży oraz antypapieżu cały czas toczone są spory w kościele katolickim. Obecnie wymienia się maksymalnie trochę ponad czterdziestu antypapieży. Oficjalna lista stworzona została w roku 1942 na zlecenie jednego z watykańskich prefektów i od tego czasu jest uważana za oficjalną przez sam kościół katolicki i do dnia dzisiejszego zawierać będzie ona w sobie łącznie dwustu sześćdziesięciu trzech papieży, gdzie tym ostatnim z nich jest właśnie obecny ojciec święty, czyli Benedykt szesnasty. Sam papież jest biskupem Rzymu, jednocześnie głową kościoła rzymskokatolickiego, stolicy apostolskiej, a oprócz tego także bezpośrednio całego państwa Watykan. Biskupstwo rzymskiego od samego początku chrześcijaństwa posiadała bardzo szczególną i główną pozycję, z pewnością o wiele wyższą niż pozostałe biskupstwa. Już w czasie pierwszego wieku naszej ery, kiedy miejsce miał konflikt we wspólnocie korynckiej, o jego rozstrzygnięcie poproszony został właśnie rzymski biskup. Z czasem zwierzchnictwo nad całym kościołem przeniesiono na to właśnie biskupstwo, nie wszyscy jednak na to się zgodzili, miejsce miał tutaj więc rozłam wiary. Kolejny rozłam miał miejsce w drugiej połowie wieku dziewiętnastego, kiedy przyjęty został dogmat dotyczący nieomylności papieża jeśli chodzi o prawa związane z wiarą.

Piotr Apostoł

Piotr apostoł jest z pewnością postacią wyjątkową, nie dość że był on jednym z ważniejszych uczniów Chrystusa, to oprócz tego jest on oficjalnie uważany przez kościół katolicki za pierwszego z papieży. Jest on autorem dwóch listów, które znalazły się w nowym testamencie, dodatkowo obchodzimy jego święto w kościele katolickim, które połączone jest ze świętem Pawła apostoła co ma miejsce dokładniej mówiąc dwudziestego dziewiątego czerwca. Losy samego Piotra opisywane są dokładniej przez nowy testament, szczególnie jeśli chodzi o dzieje apostolskie. Według nich właśnie to Piotr na wezwanie Jezusa porzuca swój dotychczasowy świat i pracę rybaka oraz podąża za nauczycielem zostając jego uczniem. Kiedy jako jeden z pierwszych uznaje Jezusa za tego, który ma być mesjaszem, Jezus nadaje mu imię Piotr. Piotr w takowy sposób uznany został za opokę, czy też skałę, na której w następnym czasie stworzony ma być katolicki kościół. Następnie Jezus wypowiada słowa, że to właśnie Piotr otrzymuje klucze do królestwa niebieskiego. Piotr w dzisiejszym kościele jest postacią czczoną posiada on bardzo ważny status, z resztą jego rola w formowaniu samej wiary także była bardzo dużą oraz znaczącą, między innymi był on pierwszym papieżem, co także jest bardzo ważnym aspektem. Przewodził on kościołowi przy pomocy pozostałych jedenastu apostołów, należy jednak pamiętać, że na samym początku kościoła katolickiego, biskupstwo Rzymu nie posiadało zwierzchnictwa nad całym kościołem, odgrywało jednak jedną z najbardziej znaczących ról, posiadając największy prestiż.

Jan Paweł II

Jan Paweł drugi oprócz tego że był jednym z polskich duchownych, następnie arcybiskupem krakowskim i kardynałem, był przede wszystkim papieżem, kiedy swój urząd piastował od połowy października roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego aż do drugiego kwietnia roku dwa tysiące piątego, kiedy to umarł. Oprócz tego było on także poetą oraz poliglotą, w czasach młodzieńczych aktorem, pedagogiem i dramaturgiem. Zajmował się on także filozofią oraz wieloma, wieloma innymi dziedzinami, jak widać więc posiadał bardzo wszechstronne uzdolnienia. Przez bardzo długi okres czas był jednym z głównych przedstawicieli personalizmu chrześcijańskiego i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych elementów, które w tym przypadku posiadać będą swoje znaczenie.

Benedykt XVI

Prawdziwe imię tego kapłana to Joseph Ratzinger, jak większości wiadomo jest to obecny papież, głowa kościoła katolickiego, gdzie swoją funkcję sprawuje już od ponad czterech lat. Jest on uważany za konserwatystę, to właśnie za jego działaniem do kościoła powrócił stary obrządek odprawiania mszy świętej, nie jest on wprowadzony oficjalnie, jednak kapłani posiadają możliwość właśnie odprawiania w nim eucharystii, jest to tak zwany obrządek przedpoborowy, gdzie cała msza święta odprawiana jest w języku łacińskim. Podobnie jak poprzedni papież, nasz rodak Jan Paweł drugi, posiada on wszechstronne uzdolnienia, przez wiele lat był on już kardynałem i piastował jedne z ważniejszych urzędów w stolicy apostolskiej, między innymi znajdował się pomiędzy kapłanami zajmującymi się sprawami kongregacji wiary, czyli jednymi z najbardziej kluczowych jeśli chodzi o kościół katolicki i wszystko inne co jest z nim w jakikolwiek sposób powiązane. Kontynuuje on tradycję rozpoczętą przez naszego rodaka papieża, a mianowicie dotyczącą pielgrzymek, gdzie jego kalendarz pielgrzymkowy, jest obecnie zajętym do końca obecnego roku, gdzie prawie każdy kraj się ubiega o to, aby papież go odwiedził. Oczywiście nie jest to w pełni możliwym, gdyż papież jako głowa kościoła posiada szeroką gamę obowiązków, to do niego należy ostateczne słowo w wszystkich sprawach powiązanych z wiarą i reformowaniem kościoła, to on jest jego głową na ziemi, następcą świętego Piotra.

Pius X

Pius dziesiąty, był jednym z papieży kościoła katolickiego, co miało miejsce na przełomie wieku dziewiętnastego oraz dwudziestego, obecnie zaliczany jest do grona świętych. Do jego głównych zasług zaliczyć będziemy mogli utworzenie instytutu biblijnego w Rzymie, który obecnie jest jednym z najpopularniejszych i najobszerniejszych na całym świecie. Jego całe życie oraz posługa papieska z pewnością mogą uświadczyć nas w przekonaniu o jego świętości i wyjątkowej postawie, którą prezentował przez całe życie pokazując nam prawdziwe uwielbienie w stosunku do Chrystusa.

Benedykt XV

Benedykt szesnasty zaliczany jest do grona jednych z współczesnych papieży, gdzie urząd swój piastował w pierwszej części wieku dwudziestego. Imię które wybrał bezpośrednio wskazuje na to, że był on papieżem bardzo konserwatywnym, podobnie jak obecny papież Joseph Ratzinger, który posiada takowe same imię papieskie. Swoje święcenia kapłańskie przyjął pod koniec lat siedemdziesiątych wieku dziewiętnastego. W tym samym roku udało mu się uzyskać doktorat z teologii, zaś kilka lat później prawa kanonicznego. Został zaangażowany w papieską służbę dyplomatyczną, co z pewnością ułatwiło mu pokonywanie kolejnych szczebli jeśli chodzi o prestiżowe tytułu kapłańskie, aż został kardynałem i w końcu wybranym na papieża, co jest największym wyróżnieniem w kościele katolickim, gdzie jak się uważa, papież wybrany zostaje bezpośredniego przez samego Boga, poprzez pozostałych kardynałów.

Pius XI

Pius XI jest kolejnym z papieży który z całą pewnością zasługuje na uwagę. Swój urząd sprawował on bezpośrednio po Benedykcie piętnastym. Jak większość papieży od początków czasów chrześcijańskich był on Włochem, urodzonym w okolicach Mediolanu, jako syn fabrykanta. Już od samego początku prowadził on swoją edukację w szkołach kościelnych, swoją przyszłość związał z kapłaństwem oraz z szkołami teologicznymi, gdzie kształcił swoją wiarę. Dla polski jest to postać szczególna, gdyż w momencie odzyskania przez nasz kraj niepodległości został on wizytatorem apostolskim w naszym kraju, a następnie nuncjuszem apostolskim.